Tjenester

Forprosjekt

Forprosjektering

Dersom du planlegger nybygging eller ombygging av eksisterende prosessanlegg, kan en grundig foranalyse være en meget lønnsom investering. Et forprosjekt gir deg mulighet til å vurdere ulike tekniske veivalg og få bedre forståelse av hva ulike løsninger vi bety for drift og økonomi. En slik foranalyse gjør også at anbudsforespørsler/-dokumentasjon blir mer presis. Dette vil være med på å effektivisere og kvalitetssikre den videre prosessen.

 Two business people signing a contract

Prosjektgjennomføring

3TS Industriservice sin grunnstein har alltid vært prosjektgjennomføring. Vårt team tar seg av prosjektering som vi videre tar sammen med kunden for å planlegge montasje og igangkjøring. Alt blir gjort med stort fokus på kommunikasjon med kunden og leverandører.

 Vaskestasjon 20.01.13 5

3D Tegning

Vårt team av tegnere leverer ikke bare en tegning, men et detaljert produkt som kan brukes i alt fra planlegging og gjennomføring til prosjektbeskrivelse og undervisning. Vi leverer både bilder og video av eksisterende eller ikke eksisterende anlegg.

1

Service og vedlikehold

Lange driftstider og mer komplekse anlegg stiller krav til systematisert og dokumentert vedlikehold. Vi kan tilby standardiserte og kostnadseffektive løsninger for forebyggende vedlikehold av prosessavsnitt eller utvalgte komponenter som ventiler, pumper, plateapparater eller separatorer.