Faktura

Til alle våre leverandører

Lillehammer den 29.03.2019

Informasjon om fakturaadresse og krav for levering av fakturaer til 3TS Industriservice AS – org nr. 975 339 793


For fremtiden ber vi om å få tilsendt alle fakturaer fra dere på en av følgende måter. Vær også oppmerksom på krav til merking og fakturakvalitet.

    1) Fakturaforsendelse

Elektronisk faktura (EHF)


Ønsker primært å motta faktura via EHF. 3TS Industriservice AS er meldt inn i ELMA og kan således motta EHF via vårt aksesspunkt Xledger.

For mer informasjon om EHF gå til følgende nettside:


http://anskaffelser.no/e-handel/faktura/slik-kommer-du-i-gang

Fakturaforsendelse via e-postFakturaer som sendes via e-post kan sendes til post@viewledger.com.


    2) Merking av fakturaer

Alle fakturaer skal være merket med bestillers navn og/eller avdeling og prosjektreferanse.

    3) Fakturakvalitet

Fakturaene skal skannes og leses optisk, noe som medfører at fakturaene fortrinnsvis bør være skrevet ut i sort/hvitt format. Unngå stifter og binders. Håndskrevne fakturaer og fakturaer uten organisasjonsnummer vil bli avvist.

Spørsmål til ovennevnte kan rettes til regnskapsfører Nini Mærsk-Møller tlf. 47466120 eller undertegnede.

Vennlig hilsen

3TS Industriservice AS


Tore Bræin, tlf. 99 50 43 11