Prosjektgjennomføring

Prosjektgjennomføring er kort sagt hvordan enkelt-prosjekter skal gjennomføres for å oppnå ønskede resultater.

Fokus er på styring, koordinering, og leveranser innenfor tids-, kvalitets-, og kostnadsrammer.
Kvaliteten på leveransen defineres i henhold til formål funksjon og brukerkrav.
Vår erfaring og kompetanse og markedskunnskap til bransjen gir høy grad av sikkerhet for korrekt budsjettering i forhold til leveransen.

Risiko knyttes til kostnader, kvalitet og tidsfrister for leveransen kartlegges og defineres. Tiltak for å motvirke risikopunkter for å inntreffe – iverksettes.
Planlegging er produkt- og aktivitetsorientert
Gevinster realiseres i henhold til leveransens formål.

3TS har de siste årene hatt et stort fokus på prosjektering og prosjektgjennomføring. Dette sammen med lang erfaring i bransjen har resultert i at vi kan ta på oss totalansvaret for både større og mindre prosjekt. Vi tar hånd om alt fra planlegging og prosjektering, til montasje og igangkjøring

Med en utvidet stab av både prosjektledere, ingeniører, tegnere og montører kan vi sammen med våre samarbeidspartnere levere i alle ledd av et prosjekt.