Forprosjekt og prosjektering

Flytskjema

Dersom du planlegger nybygg, ombygging eller utvidelse av eksisterende prosessanlegg, kan en grundig foranalyse være en meget lønnsom investering. Dette kalles et forprosjekt. Et forprosjekt gir deg mulighet til å vurdere ulike tekniske veivalg og få bedre forståelse av hva ulike løsninger vil bety for drift og økonomi.3TS sitter på kompetansen til å utføre forprosjektering. Under forprosjekteringen gjøres det mer nøyaktige beregninger av produksjonspotensialet og utbyggingskostnader. Målet er å kunne bestemme utbyggingskostnadene innenfor en usikkerhet på +/- 20%. I denne prosessen blir hele anlegget beskrevet, slik at man også får oversikt over de inngrep byggingen vil medføre.